پومسه

اجرای فرم


تکواندو هنر رزمی کره ای است که در آن رزمی کار از پاها و دیگر اعضای بدنش به عنوان سلاحی طبیعی استفاده می کند. تکواندو سنت های رزمی کره ای را به ارث برده و اکنون به عنوان یک هنر رزمی کره ای پر طرفدار به شمار می رود. تکواندو رشته ورزشی المپیکی بوده و به عنوان یک ورزش کامل، جنب و جوش و تحرک بالایی دارد.
پومسه (Poomse) مبارزه ای خیالی و مدون است که تنها توسط یک نفر انجام می شود. این توالی از حرکات دفاعی و تهاجمی روح تکواندو را منعکس می کند. پومسه از دو کلمه "پوم" به معنای نتیجه و "سه"  به معنای عمل تشکیل می شود. هنگامی که یک شخص وارد رشته تکواندو می شود اولین آموزش های او فرم یا پومسه می باشد. بهتر است بدانید که مهمترین عامل برای اینکه مهارت واقعی یک تکواندو کار را تشخیص دهید نحوه اجرای فرم های مختلف توسط او می باشد. افرادی که پومسه ها را خوب و در سطحی عالی اجرا کنند پیشرفت قابل توجهی در مبارزه خواهند داشت.

 

تکواندو پومسه


تکنیک های تعاملی: 8 پومسه رسمی (از سطح کمربند سفید تا سیاه) عبارتنداز:


TAEGEUG IL JANG: keup 8 کمربند زرد
TAEGEUG YI JANG: keup تمایز کمربند زرد با سبز
TAEGEUG SAM JANG: keup 6 کمربند سبز
TAEGEUG SA JANG: تمایز keup 5 کمربند سبز و آبی
TAEGEUG HO JANG: keup 4 کمربند آبی
TAEGEUG YOUK JANG: keup 3 تمایز کمربند آبی و قرمز
TAEGEUG TCHIL JANG: keup 2 کمربند قرمز
TAEGEUG PAL JANG: keup 1 تمایز کمربند قرمز و مشکی


پومسه

باشگاه تکواندو زارعی