آدرس باشگاه:

 بلوار پاسداران - جنب حسینیه ثارالله -

مجموعه فرهنگی و ورزش فجر -

 روزهای زوج از ساعت 17 تا 18:15 و 18:30 تا 19:45

فلکه گل سرخ - بلوار شهید شیرودی - کوچه 1 

باشگاه ورزشی ستارگان

روزهای فرد ساعت 17:45 تا 19

 


شماره تماس:

09177374859

09398500712
ادامه مطلب...
آدرس باشگاه:

باشگاه تکواندو استاد مهدی زارعی

با ما قهرمان شوید و پهلوان بمانید.


باشگاه تکواندو زارعی