آزمون دوره 251

آزمون دوره 251


با سلام

آزمون دوره 251 در مورخ ۲۱ تیرماه ۱۳۹۸ در صورت به حد نصاب رسیدن نفرات در شیراز خانه تکواندو برگزار می گردد.


آزمون دوره 251

آزمون

1397/03/15
آزمون دوره 251
باشگاه تکواندو زارعی

مسابقات

نونهالان،نوجوانان،خردسالان،جوانان