ازمون دوره ۲۶۶

ازمون قرمز تا دان ۲ ،ران دو به سه ، دان سه به چهار،دان


با سلام 

آزمون دوره ۲۶۶ در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲ در استان فارس برگزار می گردد


ازمون دوره ۲۶۶

ازمون، فارس،کمربند ،دان ،دان سه ،دان چهار،قرمز دان یک ،پوم

1400/08/20
ازمون دوره ۲۶۶
باشگاه تکواندو زارعی

آرشیو اخبار

بیشتر

ازمون دوره ۲۶۶

ازمون قرمز تا دان ۲ ،ران دو به سه ، دان سه به چهار،دان