مسابقات

نونهالان،نوجوانان،خردسالان،جوانان


با سلام

.مسابقات در دره های ذیل در تاریخ های مذکور برگزارمی گردد

نونهالان ۱۶ و ۱۷ خردادماه جهت انتخابی کشور و لیگ منطقه ای

نوجوانان ۱۷خردادماه جهت لیگ منطقه ای و ۱ شهریور جهت انتخابی کشور

جوانان ۴ تیرماه جهت انتخابی در لیگ کشور و انتخابی کشور

خردسالان ۱۱ مردادماه جهت انتخابی کشوری

 


مسابقات

1398/03/15
مسابقات
باشگاه تکواندو زارعی

مربی آمادگی جسمانی

مربی آمادگی جسمانی