آزمون دوره 251

آزمون دوره 251


با سلام

آزمون دوره 255 در مورخ ۲ اسفند ماه ۱۳۹۸ در صورت به حد نصاب رسیدن نفرات در شیراز خانه تکواندو برگزار می گردد.


آزمون دوره 251

آزمون

1397/03/15
آزمون دوره 251
باشگاه تکواندو زارعی

مربی آمادگی جسمانی

مربی آمادگی جسمانی