آزمون دوره 247

آزمون دوره 247


با سلام 

دوره 247 آزمون قرمز تا دان 2 در مورخ 97/08/04 و 

آزمون دان سه و چهار در مورخ 97/08/11 در

استان های ایلام و گلستان برگزار می گردد.

در ضمن پیش آزمون در مورخ 97/03/26 برگزار می شود


آزمون دوره 247

آزمون

1397/03/15
آزمون دوره 247
باشگاه تکواندو زارعی

آرشیو اخبار

بیشتر

آزمون دوره 247

آزمون دوره 247